Als u een onderhoudscontract bij MTB Service heeft, dan kunt u, afhankelijk van het contract, een storing vaak zonder extra kosten laten verhelpen door de monteur. Bent u geen lid, dan kunt u ook door ons een storing laten verhelpen. Wij brengen dan echter wel voorrijkosten en uurloon in rekening (tenzij u ter plekke alsnog lid wordt). Voordat u een afspraak maakt, zijn er een aantal punten die u zelf kunt controleren. Op deze manier voorkomt u dat u onnodig lang in de kou of zonder warm water komt te zitten. Het is mogelijk dat u de storing dan zelf kunt verhelpen.

 

Wat kan ik zelf controleren?

 1. Controleer of de gaskraan open staat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
 2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
 3. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien.
 4. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld, dan dit herstellen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken;
 5. Controleer of een van de kranen voor warmwater drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een kraan drupt, zal de Cv geen warmte afgeven aan de radiatoren.
 6. Controleer de druk in de Cv: de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Zo niet, dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk (zie gebruikershandleiding Cv toestel).
 7. Noteer de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek van de monteur. Deze code verdwijnt indien u stap 8 uitvoert.
 8. Heeft uw toestel een “resetknop”, dan kunt u het toestel resetten door de knop in te drukken (zie gebruikershandleiding Cv toestel).
 9. Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt (indien aanwezig). Zo niet, steek de waakvlam dan aan.
 10. Indien het toestel nog in storing is, dan kunt u nu een afspraak maken om de storing te verhelpen.

Als er een onterechte storing wordt gemeld, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om storingen als gevolg van:

 • Defecte smeltveiligheid (stop of afgeslagen installatie automaat in de elektrische installatie);
 • Onjuiste stand van een elektrische schakelaar of stekker niet in het stopcontact;
 • Gesloten gaskraan of radiatorkraan;
 • Waakvlam die niet brandt;
 • Installatie is onvoldoende met water gevuld of onvoldoende ontlucht;
 • Ketel- of kamerthermostaat is te laag ingesteld;
 • Bevroren installatie (gedeelten);
 • Door gebruiker aangebrachte voorzieningen of verrichte werkzaamheden aan de installatie;
 • Onachtzaamheid van de gebruiker.

Het bijvullen van de Cv-ketel

Kijk voor het bijvullen van uw Cv-ketel de video onderaan deze pagina of volg onderstaande handleiding.

De waterdruk moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Indien de waterdruk te hoog is, moet u de druk verlagen door lucht of water te laten ontsnappen uit de installatie (let op vuil water). Het eenvoudigst kunt u dit in de buurt van de meter doen. Als de druk te laag is, moet de ketel worden bijgevuld met water. Het vullen gaat als volgt:

 • U zet de pomp uit (stekker uit het stopcontact) en wacht tot het water niet heter is dan 40 graden (anders kan er gevaar bestaan door ontsnappend heet water).
 • In de buurt van de vulopening vindt u een waterkraan. Hier sluit u de vulslang op aan.
 • U laat voorzichtig de slang volstromen met water voordat u deze aansluit op de installatie (zo vermijdt u dat er lucht bij komt). Daarna sluit u de kraan weer.
 • U opent de vulkraan van de installatie (de vulkraan kan zich op de ketel of op de radiator in de keuken of in de doucheruimte bevinden), door deze 1/4 slag te draaien.
 • U laat de waterkraan stromen tot de druk voldoende is verhoogd in de Cv-installatie.
 • U sluit de waterkraan en de vulkraan. Nu kunt u de slang weer losmaken (een klein beetje water op druk zal ontsnappen).
 • U kunt nu de installatie ontluchten. U draait alle radiatoren open en draait het ontluchtingsventieltje, dat zich op de radiator bevindt, open. Zodra er water uitkomt is alle lucht eruit en kan het ventieltje gesloten worden. U zet de pomp aan (stekker weer in het stopcontact) en laat de Cv weer aangaan.

Lukt het niet? Dan komt de monteur graag langs om te helpen. Wij brengen dan echter wel uurloon in rekening. Voor niet-leden worden er naast het uurloon ook voorrijkosten berekend.