De eerste auto’s voorzien van een airconditioning gevuld met het R1234YF koudemiddel rijden inmiddels rond. Als modern bedrijf spelen wij hierop in door dat wij als één van de eersten in noord Nederland een Aircon Service Center 5000RPA aircomachine hebben aangeschaft. Dit apparaat is in nauwe samenwerking met de automobielindustrie ontwikkeld.

 

R1234YF koudemiddel

Het R1234YF koudemiddel reageert uitzonderlijk gevoelig op vermenging met andere koudemiddelen. De ASC 5000RPA controleert reinheidsgraad bij airco-onderhoud.

De op R1234YF koudemiddel ingestelde ASC 5000RPA voldoet aan A tot Z aan de eisen op het gebied van brandveiligheid en is voorzien van de gepatenteerde Low Emission techniek. Daarnaast bezit deze alle overige voordelen die de huidige ASC modellen kenmerken.

 

Uw veiligheid staat voorop!

Voor omgang met het als brandbaar geclassificeerde koudemiddel heeft men bij voorkeur een auto-aircospecialist nodig die beschikt over “de juiste equipment” om deze service veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren. MTB Service heeft hiervoor alle kennis in huis. Ons Aircon Service Center ASC 5000RPA garandeert dat in het auto aircosysteem enkel en alleen zuiver R1234YF zit en dat het noch met verboden koudemiddel noch met lucht vermengd is.

Hierdoor wordt een zeer belangrijk veiligheidsaspect voor u als klant gewaarborgd.

 

Interesse of meer informatie? Neem gerust contact met ons op.