Een onjuist afgesteld of niet correct schoongemaakt gastoestel kan het levensgevaarlijke gas koolmonoxide produceren. Elk jaar leidt dit tot incidenten met slachtoffers. De airMONITOR is een detector die bij een te hoog gemeten concentratie koolmonoxide het aangesloten toestel direct uitschakelt.